Personal branding czyli specjalista, manager i co dalej…

Każdy powinien dbać o swoją markę personalną. W dzisiejszym świecie określa nas nie tylko to co wiemy, ale przede wszystkim to, co wiedzą o nas inni. Przekaz nie może być byle jak zaprojektowany – to wizytówka, wizerunek, działanie mające duże znaczenie i rzutujące na przyszłość.

Jest wiele składowych dobrej marki personalnej. Zaczynając od swoistego story / życiorysu poprzez wizerunek, PR, kampanię wizualną, reklamę w internecie, kończąc (albo i nie) na np. publikacji własnych książek, odczytach itd… Słowem – jest to duży zasób ukierunkowanej wiedzy, mający za zadanie przedstawić właściciela marki personalnej w takim, a nie innym świetle.

Czy jest to potrzebne dla osób wiążących swoją przyszłość z korporacją, w której obecnie pracują? (Takie pytanie, lub różne jego wersje, słyszę często na spotkaniach… również ze znajomymi.) Tak, tak i jeszcze kilka razy tak… zawsze warto inwestować w swoja markę – szczególnie, kiedy mamy już za sobą wybór jasno sprecyzowanego celu.

Rozpatrzmy dwa przypadki:

Po pierwsze – nie wiążemy się z jedną firmą na cale życie. Jest to brutalna prawda… prawda? Warto jest zaistnieć w internecie jako specjalista w swojej dziedzinie, wyjść poza ramy ośmiogodzinnego (wszystkim tego życzę, chociaż znamy realia) dnia pracy i rozwijać swoją markę jako wartość dodaną. To ta marka będzie właśnie naszą kartą przetargową w trakcie poszukiwania nowej pracy… lub przy otwieraniu własnej działalności.

… to, że przełożony wie na ile stać pracownika, nie znaczy, że ten pracownik zaczął budować swój brand. Z drugiej strony, jeżeli kilka osób z innych firm zna jego możliwości… to już dobry początek…

Po drugie – jeżeli faktycznie spędzimy w jednej firmie / korporacji wiele lat, awansując na kolejne szczeble kariery zawodowej, silna marka wzmocni nie tylko naszą pozycję w w/w firmie, ale również pozycję firmy na tle konkurencji. Marka korporacyjna i personalna doskonale się uzupełnia. Silna korporacja wspiera swojego szefa lub wysoko wykwalifikowanego specjalistę, ale i marka tych właśnie ludzi wspiera brand firmy. To układ, w którym zyskują obie strony.

Niezależnie od tego, który z powyższych przypadków zaistnieje w naszym życiu, warto inwestować w markę personalną. Warto pokazać swoja wartość. Warto wyjść poza ramy, zaistnieć jako specjalista w swojej dziedzinie… czego życzę wszystkim czytającym.

Pozdrawiam
Marek M. Kowalewski