Kampanie brandingowe / wizualne

Kampanie brandingowe / wizualne – jeden obraz wart tysiąca słów…

Uważam, że przekaz w formie graficznej to kompleksowy, zauważalny i zapadający w pamięć komunikat kierowany do odbiorcy. Potencjalny klient dużo szybciej zapamięta markę, ofertę lub produkt jeżeli będą one poparte odpowiednią oprawą graficzną. W tej formie reklamy – niezależnie od nośnika (plakaty, billboardy, ulotki itp.) – liczy się każda sekunda. Dlatego też idea przekazu musi być dokładna, jasna, charakterystyczna i nieszablonowa. Połączenie prostoty formy projektu graficznego oraz ciekawej koncepcji to – moim zdaniem – najlepsze rozwiązanie.

…dzięki doświadczeniu jakie zdobyłem w czasie mojej przygody z grafiką reklamową, wysoko cenię silny przekaz ujednoliconych pod względem brandu – ale nie standardowych – projektów reklamowych… niezależnie od nośników na jakim są publikowane…

Spójna szata graficzna – identyfikacja wizualna – w sposób skuteczny kreuje oraz utrwala pozytywne postrzeganie marki (w tym przedsiębiorstwa oraz jego produktu) i zwiększa jej siłę nabywczą wśród klientów, partnerów biznesowych i pracowników.

Dowiedz się więcej na temat identyfikacji wizualnej marki …

Ciekawa, zaskakująca szata graficzna – czy to w odniesieniu do projektów reklam, plakatów czy też grafiki www – przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy. Moja propozycja współpracy obejmuje zarówno wsparcie procesu projektowego w charakterze doradcy kreatywnego jak i przygotowanie koncepcji oraz projektów graficznych.

W ramach tworzenia i zarządzania kampaniami wizualnymi proponuję:

  • konsultacje przy realizacji całokształtu działań dotyczących strategii reklamowej, w tym tworzeniu mediaplanów,
  • wsparcie przy koordynacji prac zespołu, celem utrzymania wysokiego poziomu kreatywnego i artystycznego,
  • utrzymanie kontaktów i udział w spotkaniach z działami firmy biorących czynny udział we wszystkich etapach realizacji projektu,
  • pomoc w weryfikacji informacji i wytycznych docierających od zleceniodawców/zarządu kampanii ze stanem faktycznym,
  • konsultacje przy tworzeniu i nadzór nad budżetem przewidzianym na realizację kampanii,
  • pomoc w rekrutacji pracowników potrzebnych przy projektowanej kampanii,
  • oraz moje zdolnościami plastyczne, wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, a także umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim.

Zapraszam do współpracy – indywidualne i kreatywne podejście do każdego projektu otrzymują Państwo w standardzie.