Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna marki – skuteczna komunikacja…

Identyfikacja wizualna marki jest bardzo ważnym nośnikiem informacji. Czym byłby Apple bez swojego logo – nadgryzionego, ale zapadającego w pamięć jabłka, czy też Coca-Cola bez swojej charakterystycznej czerwieni, napisu czy butelki.

Identyfikacja wizualna a marka osobista

Tożsamość wizualna stanowi bardzo ważny element funkcjonowania osoby tak prywatnej jak i publicznej zarówno w świecie biznesowym, politycznym jak i show-biznesu. Jest ona jedną z podstaw do właściwego postrzegania osoby przez jej otoczenie. Swoją markę powinny posiadać nie tylko przedsiębiorstwa i duże korporacje. Osoby prywatne – managerowie, osoby publiczne, politycy, piosenkarze itd. – również muszą posiadać swój własny brand, zaczynając od personalnej księgi tożsamości, a kończąc na własnym i niepowtarzalnym stylu.

Identyfikacja wizualna w ujęciu ogólnym

Identyfikacją wizualną (ang. corporate identity) nazywamy narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych przez daną osobę/firmę w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji na rynku oraz wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Najważniejszym elementem stanowiącym zarazem punkt wyjściowy całościowego projektu jest logo/logotyp.

…identyfikacja wizualna – czyli struktura wizerunku decyduje o sukcesie rynkowym tak firmy jak i osoby…

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

  • logo (wraz z opisem sposobów jego prezentacji),
  • kolorystyka (ujednolicona dla loga, wzorów dokumentów, korespondencji),
  • dobór czcionek (wraz regułami ich poprawnego użycia),
  • szablony publikacji firmowych (wizytówki, zaproszenia, plakaty, koperty),
  • wygląd i aranżacja biura,
  • prezencja doradców klienta – wizytówki firmy,
  • oraz inne elementy zależne od potrzeb klienta.

Definicja i co z niej wynika…

Identyfikacja wizualna jest niezbędnym środkiem skutecznego budowania świadomości marki u klienta – odbiorcy przekazu. Wysoka rozpoznawalność „nadawcy” przez „adresatów komunikacji marketingowej” to podstawowy cel większości działań reklamowych i wizerunkowych.

Cel identyfikacji – stworzenie sieci pozytywnych skojarzeń, ale nie tylko… Silna pozycja marki na rynku wymaga przede wszystkim konsekwencji w kreowaniu swojego wizerunku w powszechnym odbiorze. Każda, nawet najlepiej przemyślana pod względem graficznym strategia, będzie tylko połowicznym sukcesem jeżeli nie zostanie trwale skojarzona z marką (korporacyjną lub osobistą) przez odbiorców przekazu.

Podstawowym kierunkiem budowy spójnej identyfikacji wizualnej jest stworzenie i utrzymanie jednoznacznego wizerunku firmy w komunikacji ze „światem zewnętrznym”. Jednym z najskuteczniejszych środków umożliwiających jego realizację jest stworzenie i wdrożenie księgi identyfikacji wizualnej.

W ramach opracowania logo/logotypu proponuję działanie…

…od twórczej idei …

.. to znaczy od działań, których celem jest uruchomienie wyobraźni i pobudzenie do kreatywnego działania, w wyniku którego powstaje koncepcja logotypu – swoistego fundamentu, na którym powstanie identyfikacja.

Nadmieniam, że projektowanie loga/logotypu nie jest rzeczą łatwą. Powinien on symbolicznie oddawać charakter obrazowanej marki/produktu, a jednocześnie być prosty, interesujący i zapamiętywany.

…do projektu kreatywnego…

… gdzie po szeregu projektów koncepcyjnych przychodzi czas na wybranie jednego z nich i doprowadzenie do stanu odpowiadającego potrzebom. Na bazie tego projektu – krok po kroku – powstaje dalsza cześć księgi znaku.

 

Zapraszam do współpracy – indywidualne i kreatywne podejście do każdego projektu otrzymują Państwo w standardzie.