Doradca ds. Marki Korporacyjnej

Kreowana marka ma tak samo ważne znaczenie zarówno dla korporacji jak i osób prywatnych. Marka to skuteczny i robiący wrażenie sposób komunikowania z odbiorcą korzyści oraz wartości produktu lub usługi. Wszyscy zgodzimy się z tym, że projekty brandingowe mają za cel zwiększyć efektywność informacji, zmniejszyć ryzyko odrzucenia, wytworzyć wartości dodane jak zaufanie marki oraz stworzyć korzystny wizerunek.

To właśnie korzystny wizerunek najsilniej jest utożsamiany z obietnicą jakości. Klienci są skłonni zapłacić więcej za towar markowy, czyli taki, który cechuje – w ich odczuciu lub odczuciu opiniotwórczej grupy klientów – wysoka jakość. Czynnik ten stanowi najważniejsze ogniwo w pozyskiwaniu lojalności klienta. Jedynie zadowolony klient może okazać swoją wierność wobec firmy w długofalowej perspektywie.

Reasumując – ideą brandingu jest nie tylko wypozycjonowanie marki / produktu w umyśle odbiorcy w taki sposób, aby związał się z produktem / usługą lub firmą oraz bez wahania wybierał ją spośród konkurencyjnych marek. To również skomplikowany proces w którego projektowanie, wdrażanie oraz zarządzanie zaangażowani są wszyscy pracownicy, niezależnie od szczebla zajmowanego w hierarchii firmy.

Do wykreowania brandu nie wystarczy projekt ciekawego logotypu, trzeba go również spersonalizować tak, aby klient mógł się z nim identyfikować oraz chciał uczestniczyć w życiu marki. Przykładem takiej personalizacji jest Alior Bank – jego plakaty, reklamy, ulotki a także wygląd i zachowanie pracowników starają się podtrzymywać ideę „wyższej kultury bankowości”. Mamy tu jaskrawy przykład dobrze przygotowanych elementów identyfikacji wizualnej – od logo, przez wizytówki, reklamy, banery, plakaty, wystandaryzowane uniformy personelu aż po wizualizację słowną marki (teksty, hasła, skrypty) oraz szkolenia z podstaw etykiety i savoir-vivre.

Doradzam i pomagam w zakresie…

 • kampanii wspierających świadomość marki w tym PR’u,
 • tworzenia świadomości marki przedsiębiorstwa wśród pracowników i kadry managerskiej,
 • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • kształtowania stosunków publicznych i dbałości o wizerunek – PR
 • kampaniach brandingowych, mających tworzyć wizerunek marki na danym rynku (od koncepcji do wdrożenia),
 • wykorzystania elementów brandu personalnego jako elementu wspierającego,
 • opracowania elementów identyfikacji wizualnej marki (branding),
 • zmiany wizerunku marki przedsiębiorstwa (rebranding),
 • koordynowania i czynnego uczestnictwa w poszczególnych etapach wprowadzania produktu na rynek (opracowywanie strategii reklamowej i promocyjnej),
 • budowania architektury / strategii marki w internecie – pozycjonowania marki,
 • koncepcji przekazu marki słownej – teksty, hasła, nazwy, artykuły,
 • profesjonalnego sposobu komunikacji doradców/handlowców z klientem,
 • wykorzystania księgi do ujednolicenia wizerunku placówek handlowych, biur itp..

Zapraszam do współpracy – indywidualne i kreatywne podejście do każdego projektu otrzymują Państwo w standardzie.