Doradca ds. Marki Osobistej

Tą propozycję kieruję do osób zainteresowanych wypracowaniem lub zmianą swojej marki osobistej. Oczywiście służę tutaj swoim doświadczeniem i wiedzą odnośnie wielu aspektów kreowania wizerunku.

Proszę pamiętać, że to właśnie marka osobista jest wizytówką na wszystkich poziomach komunikacji od wewnątrz-korporacyjnej do polityki międzynarodowej… Dlatego właśnie stworzyłem projekt Personal Brand Architect. Jest to – mówiąc w skrócie – tworzenie i zarządzanie wizerunkiem osób działających w sferze publicznej, biznesie, nauce, polityce, mediach, sztuce, medycynie, prawie, sporcie itp. – wszędzie tam, gdzie odnoszone sukcesy budują pozycję osoby i zwiększają jej wartość oraz zaufanie.

Ale nie tylko.

Marka przynależy się nam wszystkim. Pracownicy przedsiębiorstwa budują swoją markę zarówno w relacjach z innymi współpracownikami ale również w relacjach z innymi firmami. Dobrze rozwinięta marka niejako chroni swojego właściciela. Ułatwia nie tylko nawiązywanie kontaktów ale i wspiera przy decyzjach odnośnie kariery.

…Moim zdaniem marka osobista obecnie to zaistnienie w świadomości społeczeństwa – społeczeństwa zinformatyzowanego, dla którego dotarcie do informacji nie jest problemem. Problemem jest natomiast odnalezienie się w całokształcie różnych – często sprzecznych – przekazów…

Przedsiębiorstwa rozumieją znaczenie budowania własnych marek jako podstawę wieloletniego sukcesu na rynku. Tak jak biznes dokłada wszelkich starań, aby wykreować markę, która przetrwa przez długi czas i pomoże nawiązać pozytywne relacje z klientami, każdy człowiek powinien budować i rozwijać własną markę osobistą – personal branding.

…Marka osobista nie jest remedium na wszelkie zagrożenia. Nie jest też rzeczą niezmienną. Tak jak marki korporacyjnej, nie można jej mieć na stałe… po co więc w nią inwestować?…

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarłem już wcześniej. Dobrze przygotowana i systematycznie rozwijany wizerunek jest nie tylko sumą informacji w odpowiednio zaprojektowanym kształcie – to również kształtowanie opinii rozmówcy w pierwszych chwilach rozmowy, wpływanie na grupę słuchaczy w czasie przemówień, pozostawanie osobą rozpoznawalną poza strukturą firmy (przykład Stev’a Jobsa). Nie bez znaczenia jest również oddziaływanie marki osobistej na firmę i odwrotnie. Są to wszystko wartości, których nie można nie doceniać.

Proszę zauważyć, że najbardziej wartościowa marka Apple zyskała na inwestowaniu w ponadczasowy brand wspomnianego już Steve’a Jobsa, który z kolei podniósł znaczenie korporacji wizerunkiem swojej osoby. Takie współdziałanie dwóch brandów nie jest odosobnione. Z polskiego rynku mogę przytoczyć chociażby kampanie polityczne, gdzie partia wspiera kandydata, natomiast znany i szanowany kandydat staje się lokomotywą kampanii… Ale przecież to dotyczy tak naprawdę nas wszystkich!

Czym dokładnie jest marka osobista?

 • odzwierciedla to, kim jest dana osoba,
 • tworząc korzystny wizerunek, eksponuje i pozwala na zapamiętanie,
 • jest oparta na osobistych wartościach – zbudowana na podstawie przekonań,
 • wzmacnia relacje z ludźmi, z którymi wchodzi się w interakcje,
 • stwarza bardziej udane i satysfakcjonujące życie.

Profesjonalne projekty brandingowe czyli Personal Brand Architect to…

 • kreowanie w sposób przemyślany marki osobistej w odniesieniu do konkretnego efektu. Efekt powinien odpowiadać możliwościom, dążeniom człowieka oraz oczekiwaniu odbiorców,
 • sięganie po niestandardowe działania, tworzenie brandu „na miarę”, dawanie sposobności zaistnienia w sposób przemyślany i zaplanowany.

W zakresie marki osobistej proponuję sukcesywne kreowanie lub zmianę wizerunku poprzez:

 • konsultacje marki osobistej w kontekście społecznym – marka osobista a korporacyjna,
 • analizę obecnego wizerunku, oraz grupy docelowej,
 • budowanie krok po kroku marki w oparciu o preferencje i możliwości,
 • sesje w trakcie których omawiamy różne elementy działania takie jak:
  • misja,
  • wizja,
  • wartości i cele.
 • sesje służące sukcesywnemu rozwiązywaniu pojawiających się problemów,
 • definiowanie obietnicy swojej marki osobistej i pozycjonowanie się w odniesieniu do grupy docelowej
 • pracę nad jednolitym przekazem wzmacniającym relacje z współpracownikami i klientami,
  • świadome wykorzystanie swoich talentów i mocnych stron,
  • stworzenie zasad, angażujących umysł do efektywnego działania,
  • omówienie roli systemu wartości w motywowaniu i zarządzaniu sobą i innymi,
 • przygotowanie skutecznej formy komunikacji, PR,
  • tworzenie własnego story czyli jednolitej autoprezentacji,
  • prezencja i prezentacja – wpływ marki osobistej na innych ludzi,
  • pomoc w przygotowaniu klienta do spotkań biznesowych oraz wystąpień,
  • wsparcie klienta przy kontaktach z mediami i wystąpieniach medialnych,
 • pomoc w planowaniu kariery oraz narzędzi jej rozwoju – w ujęciu marki osobistej,
 • pomoc w kreowaniu wizerunku poprzez narzędzia wykorzystywane przy kampaniach brandingowych – marketing mix w tym m.in.:
  • identyfikację wizualną marki personalnej,
  • przekazu marki słownej,
  • strategię marki w internecie,

Zapraszam do współpracy – indywidualne i kreatywne podejście do każdego projektu otrzymują Państwo w standardzie.